نرگس شریفی

درباره من

در طول عمری که از خداوند هدیه گرفتم، فراز و نشیب های زیادی را طی کردم و در طول این زمان، ذهن جستجوگرم پیوسته به دنبال کشف مفاهیم عمیق انسان شناسی و درک بهتر نسبت به زیستنی نزدیک به طرح الهی خودم بود.

درباره نرگس شریفی

در طول عمری که از خداوند هدیه گرفتم، فراز و نشیب های زیادی را طی کردم و در طول این زمان، ذهن جستجوگرم پیوسته به دنبال کشف مفاهیم عمیق انسان شناسی و درک بهتر نسب به زیستنی نزدیک به طرح الهی خودم بود. در طی این سالها مطالعه، مشاهده، تلمذ پای دروس اساتید و گاها الهامات قلبی چراغهایی بود که در این جاده ی پر پیچ و خم خداوند برایم روشن نمود.

بزرگترین دستاوردی که تاکنون به آنها دست یافته ام:
آرامش، رضایت خاطر و احساس امنیت است در آغوش خدا؛ همچون نوزادی در مأمن آغوش مادر.

اکنون میدانم امنیت، آزادی و آرامش نعمتهای ارزشمندی هستند که یا باید با قلبی مالامال از حس شکرگزاری و قدرشناسی از آنها لذت برد یا باید آنها را از دست داد و محدود شد تا به ارزش آنها پی برد. رشد و ارتقاء در زمینه ی خودآگاهی و پیمودن طرح الهی نهایت ندارد و من همواره در حال پیمودنم.

علاقمندیها: موسیقی، سفر، کوهپیمایی، عاشق خانواده

گامهای زیادی برای پیمودن مانده


تجربیات

نویسندگی 70%
فلسفه و منطق 60%
مدیریت 80%
بازاریابی 80%
مشاوره و روانکاوی 65%

ارسال پیغام

    دوره های آموزشی من