نمایش یک نتیجه

ترجمه کتاب معجزات قرآن نوشته هارون یحیی

کتاب
بدون امتیاز 0 رای
ترجمه آثار نویسندگان خارجی امریست دشوار و با توجه به مبانی مختلفِ ترجمه و دانش مترجم، کیفیت ترجمه ها متفاوت می
ترجمه دینی
30,000 8,000 تومان