درباره ما

کوتاه و مفید

ما افراد پرتلاشی هستیم که می خواهیم یادگیری را سهل و آسان کنیم. تکه های پازل اسکیلفا رو داریم آروم و اصولی می چینیم. هر چیزی رو که بشه آموزش داد ما در لیست کارهای تولید محتوای خودمون قرار می دیم و با جدیت اونو تولید می کنیم. داستان ما داستان عشق و ذوق و علاقه و ناامید نشدنه. شروعی در تمام ناامیدی های جامعه در دوران کرونا ویروس. ما در هر شرایطی استوار می مانیم.

ما عاشق پیشرفتیم، عاشق خدا