با ما همکار شوید

می توانید در فروش فایل های اسکیلفا سهیم باشید.

در سایت ثبت نام کنید

در داشبورد کاربری در قسمت منو گزینه Affiliate را کلیک کنید، در صفحه باز شده دکمه همکار فروش شوید را کلیک کنید

تمام – شما همکار شدید

شما در این مرحله 5 درصد از فروش هایی که از طریق شما به سایت آمده اند را دریافت می نمایید. در صورتی که 50 نفر از طرف شما به سایت مراجعه و خرید کنند رتبه شما ارتقا یافته و 30 درصد از فروش متعلق به شما می شود. در صورتی که ارجاع های منجر به خرید شما از 100 فراتر رفت رتبه شما ویژه شده و تا 50 درصد از فروش متعلق به شما می گردد. لازم به ذکر است اگر کاربر معرفی شده از طرف شما در ادامه نیز خریدی انجام دهد باز هم کمیسیون خرید مجدد تا 15 درصد برای شما لحاظ می شود. همچنین همکاران در فروش در خرید های خودشان از طریق لینک های خودشان نیز کمیسیون دریافت می کنند. همچنین در ارتقای رتبه، همکاران در فروش پاداش نقدی دریافت می کنند.